Prof. dr. sc. Zoran Tomić

 

Ž I V O T O P I S

 

OSNOVNI PODATCI

Redoviti sveučilišni profesor. Rektor Sveučilišta u Mostaru. Suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Član Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj rektorske konferencije/zbora BiH 2018. Potpredsjednik Upravnog odbora Agencije za razvitak visokog obrazovanja i unapređenju kvalitete BiH. Podpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH 2014-2018.

Rođen 1966. godine u Radišićima, općina Ljubuški (BiH). Osnovnu i srednju školu završio u Ljubuškom, a na Sveučilištu u Mostaru diplomirao na Pravnom fakultetu. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio poslijediplomski studij i stekao zvanje magistra znanosti, polje politologija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obranio doktorski rad na informacijsko-komunikacijskom polju. Stručno usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u 1995., Njemačkoj 1996. i Velikoj Britaniji 1999.

 

KNJIGE

 1. Zoran Tomić: Politički odnosi s javnošću, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2016.
 2. Zoran Tomić: Odnosi s javnošću – teorija i praksa, II. Izdanje, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2016.
 3. Zoran Tomić: Politički marketing, Synopsis, Zagreb, Sarajevo, Mostar, 2014.
 4. Zoran Tomić: Odnosi s javnošću teorije i modeli, Synopsis, Mostar, 2013.
 5. Zoran Tomić: PR blog, Synopsis, Zagreb-Sarajevo, 2013.
 6. Zoran Tomić: Osnove političkog komuniciranja, IV. izdanje, Synopsis, Mostar, 2012.
 7. Zoran Tomić: PR blog, drugo el. izdanje, 2012.
 8. Zoran Tomić: Odnosi s javnošću – teorija i praksa, Synopsis, Zagreb, 2008.
 9. Zoran Tomić, Besim Spahić, Ivica Granić: Strategija izbornih kampanja, Synopsis, Zagreb – Sarajevo 2008.
 10. Zoran Tomić, Marko Sapunar, Marinko Jurilj, Slavica Juka:  Javno komuniciranje-pravo i etika, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2007.
 11. Zoran Tomić: Osnove političkog komuniciranja, III. Izdanje, Poslovne komunikacije, Mostar, 2005.
 12. Zoran Tomić, Marko Sapunar, Iko Skoko: Prilozi za povijest novinarstva Hrvata u Bosni i Hercegovini, Centar za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru, Mostar 2002.
 13. Zoran Tomić, Marko Sapunar: Pravna standardizacija javnog komuniciranja, II. izdanje, Centar za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Mostar –Zagreb, 2002.
 14. Zoran Tomić, Marko Sapunar: Pravna standardizacija javnog komuniciranja, Centar za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Mostar – Zagreb, 2001.
 15. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Izbori i izborna kampanja u Bosni i Hercegovini 2000. godine, Sveučilište u Mostaru – Centar za studije novinarstva, Mostar, 2001.
 16. Zoran Tomić: Izborni marketing, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2000.
 17. Zoran Tomić i Nevenko Herceg: Izbori u Bosni i Hercegovini, II. izdanje, Sveučilište u Mostaru, Mostar, 1999.
 18. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Izbori u Bosni i Hercegovini, I. izdanje, Sveučilište u Mostaru, Mostar 1998.
 19. Zoran Tomić: Osnove političkog komuniciranja – priručnik za izborne djelatnosti, II. izdanje, Ziral, Mostar, 1997.
 20. Zoran Tomić: Osnove političkog komuniciranja – priručnik za izborne djelatnosti, I. izdanje, Ziral, Mostar, 1996.

 

 

POGLAVLJA U KNJIZI

 1. Zoran Tomić,Damir Jugo: Komunikacijska strategija Hrvatske za ulazak u Europsku uniju, u: Hrvatska i Europa-strahovi i nade, I. Šiber (ur., Fakultet političkih znanosti, Zagreb, studeni 2011.
 2. Zoran Tomić:Izborni sustav i njihov utjecaj na stranačku arenu u Bosni i Hercegovini, 1989.-2003., u: Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, FDV Ljubljana, FPN Sarajevo, Sarajevo/Ljubljana 2006.
 3. Zoran Tomić,Damjan Lajh: Izabrani podaci o parlamentarnim političkim strankama i političkim institucijama u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, u: Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini (zb. rad.), FDV Ljubljana, FPN Sarajevo, Sarajevo/Ljubljana, 2006.

 

ZNANSTVENI RADOVI (A1 i A2):

 1. Zoran Tomić, Ilija Musa, Miroslav Vasilj: Mediji na hrvatskom jeziku u BiH kao afirmacija hrvatskih vrijednosti, Zbornik radova: Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti?, Neum, 2017.
 2. Zoran Tomić, Ivana Grbavac: Political Public Relations − Media and Information Management, Communication management review, 1 (2016), Edward Bernays, Zagreb, 2016.
 3. Zoran Tomić, Miloš Šolaja, Damir Vasilj: Online odnosi s javnošću, Zbornik radova, Knjiga II., Aplication of New Technologies in Management-ANTiM, Beograd, 2016.
 4. Miro Jakovljević, Zoran Tomić: Global andpublic mental health promotion for emphatic civilisation: the role of political psychocultures, Psychiatria danubina , 4., vol. 28., Zagreb, 2016.
 5. Zoran Tomić: Tehnike političkoga populizma, Zbornik Radova: Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2016.
 6. Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac: Podijeljeni medijski sustavi (Analiza mainstream medija u Bosni i Hercegovini), Zbornik Radova: Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2015.
 7. Zoran Tomić, Siniša Kovačić: Manipulacija medijima i manipulacija medija, Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2014.
 8. Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac: Elementi komunikacijske strategije za pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, Zbornik radova II. međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije, god. 2., br. 2., Tom II, Pravni fakultet Bihać – International Burch University, Bihać, 2014.,
 9. Zoran Tomić, Ilija Musa, Robert Kolobara:Odnosi s javnošću na sveučilištu, Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2013.
 10. Zoran Tomić, Miljenko Musa: Sveučilišni pravilnik o odijevanju, Media Anali, Dubrovnik, Godište 5, br. 9., 2012.
 11. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Javnost i okoliš-tri stupa Aarhuške konvencije, HUM br. 9., Filozofski fakultet, Mostar, 2012.
 12. Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac: Terorističke organizacije kao akteri političke komunikacije, Medianali, Sveučilište u Dubrovniku, Vol. 6, No. 11., Dubrovnik, 2012.
 13. Zoran Tomić, Ivica Musić: Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću, Medijska kultura-međunarodni znanstveno stručni časopis, Nikšić, Novi Sad, Dubrovnik, Mostar, br. 2., 2011.
 14. Zoran Tomić, Davor Pavić, Ante Markić: Krizno komuniciranje u sportskim odnosima s javnošću, Medijski dijalozi, ELIT-Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije, Vol. IV., br. 10, Podgorica, 2011.
 15. Zoran Tomić, Ante Markić, Davor Pavić:Odnosi s javnošću u državnoj upravi, Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2011.
 16. Zoran Tomić:Politički odnosi s javnošću-strategija upravljanja informacijama, Medijski dijalozi, ELIT-Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije, Vol. III., br. 6., Podgorica, 2010.
 17. Zoran Tomić, Damir Jugo, Dijana Katica:Primjena strateških odnosa s javnošću u turizmu-primjer županijskih turističkih zajednica u Hrvatskoj, Mediji i turizam, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2010.
 18. Miro Jakovljević, Zoran Tomić, Iko Skoko:New image of psychiatry, mass media impact and public relations, Psychiatria danubina, No., 2., Vol., 22., Zagreb, 2010
 19. Zoran Tomić, Jerko Pavličević, Danijela Petrović: Unapredjenje sudjelovanja javnosti u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini, u: Zbornik radova: Kvaliteta, konkurentnost i održivost, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Sv. Martin na Muri, 2010.
 20. Zoran Tomić, Ivica Granić: Politički stavovi i programi ključnih bosanskohercegovačkih stranaka u pogledu europskih integracija, u:  Ćurak(ur.): Politička elita u Bosni i Hercegovini i Evropska unija, FPN, Sarajevo 2009.
 21. Zoran Tomić, Davor Lasić, Teo Tomić: Odnosi s javnošću u zdravstvu, u: Zbornik radova, Simpozij: Liječnička komora HNŽ I Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru: “Mediji i medicina”, Mostar, 2009.
 22. Zoran Tomić, Ivica Granić, Damir Jugo: Strategija poruke u odnosima s javnošću, Medijski dijalozi, ELIT-Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije, Vol. 1., br. 2., Podgorica, 2008.
 23. Zoran Tomić, Iko Skoko, Nino Ćorić: Exellence Theory in Public Relations, in: Conference Proceeding, The International Scientific-Professional Conference on Quality, Kupres, 2008.
 24. Zoran Tomić, Nino Ćorić: Internal Communications as a Factor of Succsses of Organization, in: Conference Proceeding, The International Scientific-Professional Conference on Quality, Kupres, 2008.
 25. Zoran Tomić, Zdeslav Milas, Mario Kapulica: Društveni softver u online odnosima s javnošću – novi izazovi u korporativnoj komunikaciji, HUM, sv. 3., Filozofski fakultet Mostar, Mostar 2008.
 26. Zoran Tomić, Marija Lasić, Zdeslav Milas: Ekološki pristup odnosima s javnošću, Zbornik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Neum, 2007.
 27. Zoran Tomić: Odnosi s javnošću i novinarstvo, Zbornika radova: Komunikacijske znanosti, Hrvatski studiji, Zagreb, 2007.
 28. Zoran Tomić, Zdeslav Milas: Strategija kao odgovor na krizu, Politička misao, God. 44, br. 1., FPZ, Zagreb, 2007.
 29. Zoran Tomić, Zdeslav Milas, Siniša Kovačić: Modeli odnosa s javnošću, HUM, sv. 2., Filozofski fakultet Mostar, Mostar, 2007.
 30. Zoran Tomić, Josip Sapunar: Krizno komuniciranje, HUM, sv.1., Filozofski fakultet Mostar, Mostar 2006.
 31. Zoran Tomić, Iko Skoko, Zdeslav Milas: Odnosi s javnošću: javnost i javno mišljenje, Godišnjak, God. II., Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2007.
 32. Zoran Tomić, Damjan Lajh: Izabrani podaci o parlamentarnim političkim strankama i političkim institucijama u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, u: Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini (zb. rad.), FDV Ljubljana, FPN Sarajevo, Sarajevo/Ljubljana, 2006.
 33. Zoran Tomić: Izborni sustav i njihov utjecaj na stranačku arenu u Bosni i Hercegovini, 1989.-2003., u: Razvoj političkog pluralizma u Sloveniji i Bosni i Hercegovini, FDV Ljubljana, FPN Sarajevo, Sarajevo/Ljubljana, 2006.
 34. Zoran Tomić: Odnosi s javnošću i izvršna vlast, Pregled br. 3.-4., Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, 2005.
 35. Zoran Tomić, Sapunar Marko: Utjecaj pluralizma medija na demokratski proces u Bosni i Hercegovini, Politička misao, br. 2., Zagreb, 2004.
 36. Zoran Tomić, Iko Skoko: Internet – (novi) komunikacijski kanal, Zbornik novi mediji, Reutgers- The State University of New Jersey, FPN Sarajevo, Sarajevo, 2003.
 37. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Opći izbori u BiH 2002. godine, Međunarodne studije br. 4., Zagreb, 2002.
 38. Zoran Tomić: Politička komunikacija: simboli, mitovi ritual i ideologija, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 16., Mostar, 2002.
 39. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Lokalni izbori u BiH-travanj 2000., Pravna misao, God. XXXII., br. 3.- 4., Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, 2001.
 40. Zoran Tomić, Ivan Bošnjak, Nino Ćorić: Marketinško redizajniranje strategije razvitka županije i regije, Zbornik radova, CROMAR, Zagreb, 2001.
 41. Zoran Tomić: Profesionalne vrijednosti, društveni stavovi, usporedbe i ocjene studenata novinarstva o medijima, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 8, Mostar, 1998.
 42. Zoran Tomić, Mirko Tomić: Poticanje i organiziranje zločinačkog udruženja kao oblici suučesništva, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 5, Mostar, 1996.

 

STRUČNI RADOVI

 1. Zoran Tomić: Upravljanje osobnim identitetom kao preduvjet samopromocije, http:// www.quantum21.net, prosinac 2011.
 2. Zoran Tomić, Besim Spahić: Imidž grada Prozora (Rame), Zbornik radova: Rama-nekoć i danas, Matica hrvats, ka Prozor-Rama, Prozor-Rama, 2010.
 3. Zoran Tomić, Slavica Juka: Etika u odnosima s javnošću, Motrišta, br. 47.-48., Mostar, 2009.
 4. Zoran Tomić: PR u zdravstvu, “Glas zdravlja” – informativno stručnog časopisa Kliničke bolnice Mostar, broj 5., Mostar, 2009.
 5. Zoran Tomić: Glasnogovorništvo, Vitko, br. 9. Matica Hrvatska, Široki Brijeg, 2007.
 6. Zoran Tomić: Snaga lobiranja-kako se to radi?, Business magazin, br. 13., Sarajevo, 2007.
 7. Zoran Tomić: Kako (ne) pisati priopćenje za javnost, Vitko br. 8., MH Široki Brijeg, Široki Brijeg 2006.
 8. Zoran Tomić: Teroristički odnosi s javnošću, Motrišta, MH Mostar, br. 33, Mostar, 2005.
 9. Zoran Tomić: Upravljanje imidžom, Motrišta, MH Mostar, br. 34, Mostar, 2005.
 10. Zoran Tomić: Spin doctor, Motrišta, br. 31., MH, Mostar, 2004.
 11. Zoran Tomić: Glasnogovornici i novinari-(ne)prijatelji?, Polis-FPN, Sarajevo, 2004.
 12. Zoran Tomić, Iko Skoko, Nino Ćorić: Razvoj i primjena odnosa s javnošću, Gaudeamus br. 7-8., Mostar, 2003.
 13. Zoran Tomić: Razvoj oblika novinarskog izražavanja, Gaudeamus, br. 5-6., Mostar, 2002.
 14. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Izbori i ustavne promjene u BiH, Pravni savjetnik, br. 6., God. II., CPCD, Sarajevo, 2002.
 15. Zoran Tomić: Neverbalna komunikacija u političkom marketingu, “Motrišta”, br. 24., Mostar, 2002.
 16. Zoran Tomić: Povreda ugleda i časti, kleveta i pravo na privatnost-međunarodno pravni aspekt, Pravna misao, Sarajevo, 2002.
 17. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Analiza rezultata i izbornog procesa u BiH- opći izbori 2002. godine, Pravni savjetnik, br. 11., God. II., CPCD, Sarajevo, 2002.
 18. Tomić, Zoran: Teroristički odnosi s javnošću. Motrišta br. 33, Mostar, 2002.
 19. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Opći izbori i kampanja u BiH-2000., Pravna Misao, God. XXXII., Br. 5.- 6., Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, 2001.
 20. Zoran Tomić. Nevenko Herceg: Lokalni izbori u BiH-travanj 2000., Pravna Misao, God. XXXII., Br. 3.- 4., Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, 2001.
 21. Zoran Tomić, Veso Vegar, Nevenko Herceg: OESS u BiH između uspjeha i neuspjeha, “Motrišta”, br. 19., Mostar 2001.
 22. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Politički, parlamentarni, stranački i izborni sustav Velike Britanije, “Motrišta”, br. 15., Mostar, 2000.
 23. Zoran Tomić: Kampanjom do pobjede, Gaudeamus, br. 3-4., Mostar, 2000.
 24. Zoran Tomić: Opći izbori u BiH 2000., Gaudeamus, br. 3-4., Mostar, 2000.
 25. Zoran Tomić, Iko Skoko: Hrvatski tjednici od 1882. do 1941. godine, “Hercegovina”, br. 4-5 (12-13), Mostar, 1999.
 26. Zoran Tomić, Marko Sapunar: Demanti i ispravak: da ili ne i kada? “Motrišta” br.12. Matica Hrvatska -Mostar, Mostar 1999.
 27. Zoran Tomić: BiH od Cutillerova plana do Daytonskog sporazuma, “Gaudeamus”, br.1-2., Mostar 1999.
 28. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Opći izbori u BiH 1998., “Državnost” br. 3 (II), Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, Zagreb 1998.
 29. Zoran Tomić: Image što je to?, Motrišta br. 5-6., Mostar 1998.
 30. Zoran Tomić: Hrvatski tisak od 1850. do 1971., Državnost – Posebno izdanje, Zagreb, 1998.
 31. Zoran Tomić: Hrvatski mediji u BiH 1990.-1997., Državnost-Posebno izdanje, Zagreb 1998.
 32. Zoran Tomić, Nevenko Herceg: Lokalni izbori u BiH 1997., Državnost 1(II), Zagreb 1998.
 33. Zoran Tomić, Iko Skoko: Image Hrvata u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova Trenutak hrvatske komunikacije, Fakultet političkih znanosti, Zagreb 1997.

 

PROJEKTI

 1. Stanje struke odnosa s javnošću u FBiH, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, FBiH, 2016.
 2. Javnost, elite, mediji i komunikacijska strategija ulaska Hrvatske u EU-2012., Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republlike Hrvatske, Zagreb, 2007.
 3. Bosna i Hrecegovina u percepciji studenata Bosansko-hercegovačkih sveučilišta, Međunarodni forum Bosna, Sarajevo, 2007.
 4. Razvoj političkog pluralizma u sloveniji i BIH, Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Slovenije i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, Fakulteta za družbene vede u Ljubljani i Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Ljubljana, Sarajevo, 2004.-2006., Ljubljana-Sarajevo 2004.

 

SUDJELOVANJE I IZLAGANJE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 1. All about people: Challanges for Science and Education, Almam Mater Europea, Maribor, Slovenija 2018.
 2. PR 3.0, PR Days Mostariensis, Međunarodna znanstveno stručna konferencija, Sveučilište Mostaru, Filozofski fakultet, Mostar, studeni 2017.
 3. Stranke 21. stoljeća-prekretnice i promjene u razvoju političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, NDI-National Democratic Institute, Jahorina, 28.-29. rujna 2017.
 4. Hrvati Bosne i Hercegovine – nositelji europskih vrijednosti? Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Neum, ožujak 2017.
 5. PR Days Mostariensis, Međunarodna znanstveno stručna konferencija, Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, Mostar, studeni 2016. 5th International Conferenc: Aplication of New Technologies in Management-ANTiM, Beograd, travanj 2016.
 6. Demografska kriza hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Međunarodni znanstveni-stručni skup, HAZU-BiH, Mostar, travanj 2016.
 7. Europa u mijeni: progon i egzodus kao univerzalni problem, Međunarodna znanstvena konferencija: Identiteti-Kulture-Jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, lipanj 2016.
 8. Povijesno naslijeđe hercega Stjepana Vukčića Kosače, Znanstvena konferencija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Hrvatski institut za povijest, Mostar, svibanj 2016.
 9. Jezik, ideologija i sjećanje u suvremenom kontekstu, Međunarodna znanstvena konferencija: Identiteti-kulture-jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, lipanj 2015.
 10. Identitetska i kulturna raznolikost BiH i europske perspektive jednoga podijeljenog društva, Međunarodna znanstvena konferencija: Identiteti-Kulture-Jezici, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, lipanj 2014.
 11. Predizborna kampanja: Kako se nositi sa govorom mržnje, nacionalizmom i populizmom u bh. javnosti i medijima, Vijeće Europe, Sarajevo, rujna 2012.
 12. Lokalni izbori i upravaljanje na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini – Pogled desnog-centra, Jahorina, CNI, IRI, rujna 2012.
 13. Political Communication and Public Speaking- Hanns Seidel Foundation, Robert Schuman Institute, Centar za nove inicijative, Zenica, 2012.
 14. Konferencija Hrvatske udruge odnosa s javnošću, Zagreb, studenog 2011.
 15. Zapadni Balkaln:progres, stagnacija ili regresija, Centar za transatlanske odnose Johns Hopkin University, SAIS i Američko-bosanska fondacija, Sarajevo, srpnja 2011.
 16. Feministički odnosi s javnošću- Kultura komuniciranja, Međunarodna znanstvena konferencija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, svibnja 2010.
 17. Odnosi s javnošću u državnoj upravi- Kultura komuniciranja, Međunarodna znanstvena konferencija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, svibnja 2010.
 18. Psychiatry and Public Relations, 24th Danube Congres of Psychiatry, Zagreb, May 2010.
 19. Oglašavanje, publicitet, odnosi s javnošću-on line, Sajam informacijskih tehnologija, Široki Brijeg, ožujka 2010.
 20. Odnosi s javnošću na sveučilištima, Međunarodni znanstveni skup “Brendiranje Sveučilišta”, Sveučilište u Mostrau, Mostar, ožujka 2010.
 21. Odnosi s javnošću u zdravstvu, Simpozij: Liječnička komora HNŽ i Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru: “Mediji i medicina”, Mostar, prosinac 2009.
 22. Krizni komunikacijski plan, 4. Konferencija odnosa s javnošću, PRIBA, Zenica, listopada 2009.
 23. Imidž predsjedničkih kandidata, 10. konferencija za odnose s javnošću-HUOJ-a, Zagreb, listopad
 24. Psihijatrija u svjetlu suvremenih medija i odnosa s javnošću, 2. hrvatski kongres socijalne epsihijatrije i psihijatrije u zajednici s međunarodnim sudjelovanjem „Psihijatrija po mjeri čovjeka“, Split, rujan/listopad 2009.
 25. Odnosi s javnošću – izazovi u recesijsko vrijeme, Međunarodni znanstveno stručni skup, Visoka škola za odnose s javnošću „Kairos“ Zagreb, Zaklada Hans Seidel Stiftung, Zagreb, lipanj 2009.
 26. Mediji i mentalno zdravlje – Psihijatrija i odnosi s javnošću (PR)- Association for Improvement of Mental Health Programmes, Centar za psihoedukaciju Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički bolnički centar Rebro – Zagreb, Hrvatsko društvo za psihofarmakoterapiju i biologijsku psihijatriju HLZ-a i Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Zagreb, travanj 2009.
 27. Rama – nekoć i danas, Međunarodni znanstveni skup, Matica Hrvatske Prozor-Rama, Hrvatski studiji Zagreb, Prozor-Rama, 2009.
 28. Bioetika i znanost u medicini – Akademija nauka i umjetnosti BiH, Bioetičko društvo u Bosni i Hercegovini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, travanj 2009.
 29. The International Scientific-Professional Conference on Quality, Bosnian and Hercegovinian Association for Qulity Manager, Kupres, rujan 2008. godine.
 30. Vrijednosni odnos političkih elita u Bosni i Hercegovini prema Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, Fakultet političkih nauka iz Sarajeva i Heinrich Böll Stiftung, znanstveni skup, Sarajevo, prosinca 2008.
 31. Turističke mogućnosti Jadranskog zaleđa – Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Vlade Federacije BiH: Međunarodna konferencija, Mostar, travanj 2008. godine.
 32. Trenutak hrvatske komunikacije-Mediji i odnosi s javnošću, Međunarodne znanstvene konferencije Hrvatskog komunikacijskog društva, veljača 2007. godine.
 33. Hrvatska u regionalnom kontekstu Srednje i Jugoistočne Europe, Međunarodna konferencija Hrvatskog politološkog društva, listopad 2007. godine.
 34. Fish breeding in hydro power plant reservors (hydro accumulations) – management possibility and environmental protection, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Međunarodno znastveno stručni skup, Neum, listopad 2007. godine.
 35. Utjecaj medija na javnost, Znanstveni kolokvij, Hrvatski studiji, Zagreb, svibanj 2007. godine.
  Hrvatska novinarska i literarno-publicistička tradicija u Bosni i Hercegovini, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Međunarodni znanstvebni skup, Mostar, ožujak 2007. godine.
 36. Informacijska tehnologija i novinarstvo, Međunarodna konferencija, Dubrovnik, svibanj, 2007. godine.
 37. Europska unija, nacionalna država i budućnost demokracije, Međunarodna konferencija Hrvatskog politološkog društva, Zagreb, listopad 2006. godine.
 38. Komunikacijske znanosti-znanstvene grane i nazivlje, Znanstveni kolokvij, Hrvatski studiji, Zagreb, svibanj 2006.
 39. Kultura političkog dijaloga: Politička argumentacija i kontra argumentacija:, Vijeće Europe-CPCD Sarajevo-Jahorina, svibanj 2004.
 40. Razvoj političkog pluralizma i stranačkih arena u Sloveniji i Bosni i Hercegovini u razdoblju 1989-2003., Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2004.
 41. Javnost, mediji i demokracija, Fakulteta političkih znanosti, Zagreb, 2004.
 42. Novi mediji, teorija i praksa, Fakulteta političkih nauka i Reutgers – The State University of New Jersey , Sarajevo, 2003.
 43. Trenutak hrvatske komunikacije, Fakulteta političkih znanosti-komunikologijski novinarski odsjeka, Zagreb, 1998.
 44. Trenutak hrvatske komunikacije, Fakulteta političkih znanosti-komunikologijski novinarski odsjeka u Zagrebu 1997.
 45. Trenutak hrvatske komunikacije, Fakulteta političkih znanosti-komunikologijski novinarski odsjeka u Zagrebu 1996.

 

PREDLAGANJE ILI UVOĐENJE NOVIH ILI INOVIRANI SADRŽAJ PREDMETA

Fakultet političkih znanosti Zagreb (dodiplomski studij)

 • Tehnike odnosa s javnošću

Fakultet političkih znanosti Zagreb (diplomski studij)

 • Korporativno komuniciranje
 • Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama

Fakultet političkih znanosti Zagreb (poslijediplomski specijalistički studij)

 • Upravljanje odnosima s javnošću
 • Teorija u odnosima s javnošću

Hrvatski studiji (dodiplomski studij

 • Pravni aspekti masovne komunikacije

 

NASTAVNA DJELATNOST

Sveučilište u Mostaru

Filozofski fakultet u Mostaru, Studij novinarstva, dodiplomski i diplomski studij

 • Političko komuniciranje
 • Politički marketing
 • Tehnike odnosa s javnošću
 • Politički odnosi s javnošću
 • Uvod u znanost o novinarstvu
 • Javni nastup

Filozofski fakultet u Mostaru, Studij odnosa s javnošću, dodiplomski studij

 • Uvod u odnose s javnošću
 • Krizno komuniciranje
 • Politički odnosi s javnošću

Filozofski fakultet u Mostaru, Studij politologije, dodiplomski i diplomski studij

 • Političko komuniciranje
 • Politički marketing

Filozofski fakultet u Mostaru, Studij logopedije, dodiplomski studij

 • Neverbalna komunikacija

Filozofski fakultet u Mostaru, Poslijediplomski specijalistički studij – Odnosi s javnošću

 • Teorije odnosa s javnošću
 • Planiranje i upravljanje u odnosima s javnošću

Farmaceutski fakultet Sveučilište u Mostaru

 • Vještine komuniciranja

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Mostaru

 • Vještine komuniciranja

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu – Poslijediplomski specijalistički studij – Odnosi s javnošću

 • Teorije odnosa s javnošću

Hrvatski studiji

 • Komparativni pregled zakona o javnom informiranju
 • Pravni aspekti masovne komunikacije

Visoka poslovna škola Zagreb

 • Odnosi s javnošću
 • Krizno komuniciranje
 • Političko komuniciranje

Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Zagreb

 • Uvod u odnose s javnošću
 • Glasnogovorništvo
 • Politički odnosi s javnošću

Visoka škola za komunikacijski menadžment E. Bernays Zagreb

 • Teorije u odnosima s javnošću

Sveučilište u Dubrovniku

Studij medija i kultura društva

 • Odnosi s javnošću u organizaciji
 • Odnosi s javnošću u turizmu
 • Izborne kampanje

Sveučilište Sjever

 • Odnosi s javnošću i lobiranje

Komunikološki fakultet u Banja Luci (2004.-2007.)

 • Političko komuniciranje
 • Uvod u novinarstvo

 

AKADEMSKE DUŽNOSTI SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Sveučilište u Mostaru – Rektorat

 • Rektor, 2017.-
 • Pomoćnik rektora, 2009.-2013.

Sveučilište u Mostaru – Filozofski fakultet

 • Dekan, 2013.-2017.;
 • Prodekan, 2012.-2013.
 • Studija novinarstva – pročelnik, 2009.-2013.
 • Poslijediplomskog specijalističkog studija – Odnosi s javnošću – voditelj
 • Studij odnosa s javnošću – pročelnik, 2014.- 2017.

 

MEĐUNARODNA SURADNJA I AKTIVNOSTI

 • Liberty Network Support Service: Modernising libraries in Western Balkan countries throgh staff development and reforming library services (LNSS)
 • Strengthening of Internationalisation in BiH, Higher Education (STINT)
 • Qualifications Framework as Platform for the development of learning outcomes based curriculum QFP

ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM SVEUČILIŠNIM MREŽAMA

 • DRC – Danube rectors’ Conference
 • EUA – European University Association
 • RCAA – Rectors’ Conference of the Alps-Adriatic Universiteies
 • RZ RH – Rektorski zbor republike Hrvatske

 

STRUČNA PREDAVANJA

 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2017.
 • Javni nastupi u politici, Konrad Adenauer Stiftung, Politička akademija HDZ BiH, Kiseljak, Orašje, Mostar, 2016.
 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2016.
 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2015.
 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2014.
 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2013.
 • Strategija izbornih kampanja, Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta, Konrad Adenauer Stiftung Zagreb, 2013.
 • Učinkoviti odnosi s javnošću, Konrad Adenauer Stiftung, Politička akademija HDZ BiH, Mostar 2012.
 • Political Communication and Public Speaking-Hanns Seidel Foundation, Robert Schuman Institute, 2012.
 • Politički odnosi s javnošću-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2012.
 • Javni nastupi-Politička akademija HDZBiH, Mostar 2011.
 • Javni nastupi- Politička akademija Stranke za bolju budućnost, Sarajevo 2011.
 • LSPR škola odnosa s javnošću, Sarajevo 2011.
 • Politička akademija-Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, 2011.
 • PR škola-Fakultet političkih znanosti Zagreb, Zagreb 2010.
 • Politička akademija-Zaklada hrvatskog državnog zavjeta, 2010.
 • Politička akademija SDA i EPP: Upravljanje izbornim kampanjama, Sarajevo, 2010.
 • PR škola-Fakultet političkih znanosti Zagreb, Zagreb 2009.
 • Hrvatska udruga za odnose s javnošću: Godišnja konferencija, Zagreb, 2009.
 • PRIBA-Udruženje za odnose s javnošću u BiH: Godišnja konferencija, Zenica, 2009.
 • Coris Educa, Zagreb: Predizborne kampanje, 2009.
 • Poslovno učilište Supera: Odnosi s javnošću, Zagreb, 2009.
 • Poslovno učilište Experta: Odnosi s javnošćuPolitičko komuniciranje, Zagreb, 2008.
 • Politička akademija HSLS: Politička komunikacija, 2008.
 • Friedrich-Ebert-Stiftung: PR u politici, Banja Luka, 2006.
 • Pučko otvoreno učilište u Zagrebu: Škola glasnogovorništva, 2005.-2007.
 • Hans-Seidel-Stiftung: Izborne kampanje, Sarajevo, 2005.
 • CPCI-Centar za promociju civilnih inicijativa: Odnosi s javnošću, Političko komuniciranje, Sarajevo 2005.
 • NDC Mostar: Politička komunikacijaOdnosi s javnošću, 2005.-2008.
 • Konrad-Adenauer-Stiftung: Izborne kampanje, Sarajevo, 2003./2004.
 • Nacionalni Demokratski Institut-Washingtona: Parlamentarna procedura, Sarajevo 2002.
 • Poslovne komunikacije: Škola za odnose s javnošću, Mostar 2002.
 • Zaklada Hrvatskog Državnog Zavjeta: Promidžba i nastupi, 2001.

 

ČELNE DUŽNOSTI U UDRUŽENJIMA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA

 • Hrvatsko komunikacijsko društvo, predsjednik, 2006.-2010.
 • Društvo za humano komuniciranje, dopredsjednik, 2007.-2011.
 • Centar za istraživanje medija i komunikacije, Zagreb, član izvršnog odbora, 2007.-2010.

 

ČLANSTVO U UDRUGAMA

 • Hrvatska udruga odnosa s javnošću, član 2007.-2010.
 • Hrvatsko politološko društvo, član 2006.-2009.
 • EUPRERA, 2009.-2010.
 • Matica hrvatska, 2016.-

 

ČLANSTVO U UREĐIVAČKOM ODBORU/SAVJETU ZNANSTVENIH ČASOPISA

 • Glavni urednik znanstveno stručnog zbornika “Kultura komuniciranja”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
 • Član uredništva časopis «Media anali», Sveučilište u Dubrovniku
 • Član uredništva časopis «HUM», Filozofski fakultet u Mostaru
 • Glavni urednik znanstveno stručni časopis za društvena pitanja »Gaudeamus»
 • Član uredništva međunarodnog časopisa “Medijska kultura”
 • Član uredništva časopis «Znakovi i poruke», Komunikološki fakultet Banja Luka
 • Član uredništva biblioteke «Komunikacije» izdavačke kuće Synopsis, Zagreb
 • Član znanstvenog odbora časopisa „Znanstveni glasnik“, Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru

 

POLITIČKE I MEDIJSKE ANALIZE

 • Face TV, 2015.
 • Al Jazeera, 2012.
 • TV1 – Opći izbori u BiH 2010.
 • Made In magazin, Zagreb, 2010.
 • org – portal – Opći izbori u BiH 2010.
 • eu – portal – Opći izbori u BiH 2010.
 • Tuzlanski list – 2010.
 • HRT – Predsjednički izbori u RH – 2010.
 • HRT – Opći izbori u BiH 2010.
 • BHT 1 – Predsjednički izbori u RH – 2010.
 • Radio Slobodna Evropa 2009-2011.
 • BHT 1 – Predsjednički izbori u SAD-u 2009.
 • BHT 1 – Jo Biden, potpredsjednik SAD-a u BiH 2009.
 • Nova TV – Parlamentarni izbori u RH 2007.
 • BHRT 1 – Parlamentarni izbori u BiH 2006.
 • Federalna TV – Parlamentarni izbori u BiH 2006.

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • Plaketa za uspješnu suradnju i osobit doprinos djelovanju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2017.
 • Plaketa za znanstvenu djelatnost u razdoblju od 2011. do 2015. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2016.
 • Plaketu za znanstveno stručni rad i osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2016.
 • Međunarodna nagrada „za doprinos i nesebičnu predanost razvoju profesije odnosa s javnošću u Jugoistočnoj Europi“, PRO-PR, Zagreb, 2012.
 • Povelja za izniman doprinos u razvoju odnosa s javnošću, PRIBA (Udruženje za odnose s javnošću u BiH), 2010.
 • Specijalna nagrada za razvoj odnosa s javnošću u BiH i regiji, NO LIMIT advertising festival – Sarajevo, 2010.
 • Plaketa Općinskog vijeća Ljubuški za iznimne zasluge u promicanju ugleda i imena Ljubuškog, 2000.

 

POLITIČKE DUŽNOSTI – PARLAMENT FEDERACIJE BIH

 • -1998. – zastupnik
 • -2000. – zastupnik
 • -2002. – zastupnik
 • -2002. – Parlamentarni Odbor za pravdu i opću upravu-predsjednik

 

MATIČNI BROJ ZNANSTVENIKA

 • Upisniku Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH, broj: 280714

 

Ovdje preuzmite .pdf verziju