Ž I V O T O P I S

(ovdje preuzmite .pdf verziju)

Prof. dr. sc. Zoran Tomić

Ordinary member of European Academy of Sciences and Arts

Redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti

 

Redoviti sveučilišni profesor. Rektor Sveučilišta u Mostaru (2017.-). Redoviti član Europske akademije znanosti i umjetnosti (2019.). Dopisni član Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH (2018.). Član Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine (2015.- 2020). Predsjedatelj rektorske konferencije/zbora BiH (2018.). Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2013.-2017.). Potpredsjednik Upravnog odbora Agencije za razvitak visokog obrazovanja i unapređenju kvalitete BiH (2017.-2018.). Podpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH (2014.-2020.).

Autor je šesnaest (16) knjiga, pet sveučilišnih udžbenika, tri poglavlja u knjigama i više od osamdeset (80) znanstveno-stručnih radova. Sudjelovao je i izlagao na više od sedamdeset (70) domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. Član je više tijela akademskih institucija u BiH i Europi.

Nastavnik je i predavač na sveučilištima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Predložio je i uveo nove i inovirane sadržaje u više kolegija na fakultetima u BiH i Hrvatskoj. Član je uredništava u znanstvenim i stručnim časopisima u BiH i inozemstvu. Medijski i politički analitičar. Uspješno je kreirao i vodio nacionalne i regionalne izborne kampanje. Obnašao je dužnosti voditelja poslijediplomskog studija, pročelnika studija novinarstvo i studija odnosi s javnošću, prodekana, dekana, pomoćnika rektora. Bio je mentor na više od stotinu preddiplomskih, diplomskih radova, kao i disertacija na poslijediplomskim doktorskim studijima. Predavač je na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza u Republici Hrvatskoj (2012.-).

Rođen 1966. godine u Radišićima, općina Ljubuški (BiH). Osnovnu i srednju školu završio u Ljubuškom, a na Sveučilištu u Mostaru diplomirao na Pravnom fakultetu. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio poslijediplomski studij i stekao zvanje magistra znanosti, polje politologija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obranio doktorski rad na informacijsko-komunikacijskom polju. Stručno usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u, Velikoj Britaniji i Njemačkoj.