Sveučilište u Mostaru
Filozofski fakultet


Studij novinarstva
/ dodiplomski i diplomski studij /
Političko komuniciranje
Politički marketing
Tehnike odnosa s javnošću
Politički odnosi s javnošću
Uvod u znanost o novinarstvu
Javni nastup
Studij odnosa s javnošću
/ dodiplomski studij /
Uvod u odnose s javnošću
Krizno komuniciranje
Politički odnosi s javnošću
Studij politologije
/ dodiplomski i diplomski studij /
Političko komuniciranje
Politički marketing
Studij logopedije
/ dodiplomski studij /
Neverbalna komunikacija
Studij odnosa s javnošću
/ poslijediplomski specijalistički studij /
Teorije odnosa s javnošću
Planiranje i upravljanje u odnosima s javnošću
Farmaceutski fakultet


/ kolegij /
Vještine komuniciranja
Fakultet zdravstvenih studija


/ kolegij /
Vještine komuniciranja
  Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti


Odnosi s javnošću
/ poslijediplomski specijalistički studij /
Teorija odnosa s javnošću
Hrvatski studiji
Komparativni pregled zakona o javnom informiranju
Pravni aspekt masovne komunikacije
  Visoka poslovna škola Zagreb
Komunikacije


/ kolegiji /
Odnosi s javnošću
Krizno komuniciranje
Političko komuniciranje
  Privatne visoke škole u Zagrebu
Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos


/ kolegiji /
Uvod u odnose s javnošću
Glasnogovorništvo
Politički odnosi s javnošću
Visoka škola za komunikacijski menadžment E. Bernays


/ kolegij /
Teorije u odnosima s javnošću
  Sveučilište u Dubrovniku
Preddiplomski studiji


Studij mediji i kultura društva
Odnosi s javnošću u organizaciji
Odnosi s javnošću u turizmu
Izborne kampanje
  Komunikološki fakultet u Banja Luci
Komunikologija


/ kolegiji /
Političko komuniciranje
Uvod u novinarstvo