1 2 3 10

Političko komuniciranje

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2020Professor emerit. dr. sc. Mario Plenković,
University of Zagreb
Member of European Academy of Sciences and Arts

Head of PhD programme in Strategic Communication Management 
Alma Mater Europaea
, Maribor

Brojne su studije, istraživanja i djela koja se danas bave fenomenom političke komunikacije u svijetu. Uvidom u najrecentnije studije, ali i brojne knjige, vidljivo je da se definiciji političke komunikacije pristupa različito. Te razlike svakako proizlaze iz različitosti političkih sustava, razine demokracije, ali i političke kulture. Evidentna je razlika u teoriji, ali još više u praksi u Europi u odnosu na Sjedinjene Američke Države i druge zemlje. Imajući u vidu razvoj, ali i političku zrelost u ovom dijelu Europe, gdje pripadamo i mi, čini mi se najprikladnija defincija B. McNaira, koji smatra da se politička komunikacija odnosi na „svrhovitu komunikaciju u politici“, što uključuje: sve oblike komunikacije kojima se služe političari i drugi politički akteri u svrhu ostvarivanja specifičnih ciljeva; komunikaciju koju prema nekim akterima usmjeravaju nepolitičari, kao što su birači i novinski kolumnisti; komunikaciju o tim akterima i njihovim aktivnostima kakva se pronalazi u izvještajima, uvodnicima i drugim oblicima medijske rasprave o politici. Ovakav pristup definiranju političke komunikacije ukazuje na svrhu, oblike, ali i aktere u političkoj komunikaciji. Autor knjige “Političko komuniciranje”, dr. Zoran Tomić, baš kao i većina znanstvenih autoriteta u svijetu, ne zaustavlja se na općim načelima nego daje sveobuhvatnu analizu fenomena koji se nalazi u dinamičnim promjenama, a samim time i istraživanjima. S te strane, knjiga je podijeljena u 15 dijelova i 113 poglavlja što ukazuje na cjelovitost s teorijskog, ali i praktičnog stajališta. Sagledavajući širok sadržaj knjige, a uspoređujući ga s prethodnim izdanjima, vrijedno je istaknuti opisane teorije političke komunikacije, zatim političko vodstvo i političko brendiranje. Novo, u V. izdanju, je, također, politička reputacija i politički populizam. Uz već postojeće cjeline poput aktera, instrumenata, simbola, personalizacije, profesionalizacije, izbornih kampanja, medija, političkih odnosa s javnošću i dr., knjiga “Političko komuniciranje” (V. izdanje) dr. Zorana Tomića, predstavlja značajan doprinos u izučavanju teorije, ali i prakse političke komunikacije u ovom dijelu Europe. Po stilu i načinu, pisana je kao sveučilišni udžbenik i primarno namijenjena studentima, a vrijedna je građa za izučavanje i praktičarima i svima koji sudjeluju u političkoj areni.

Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjige
Ivan Tomić, Zoran Tomić, Davor Pavić, Tomislav Madžar, Damir Primorac
Godina izdanja: 2019


Knjiga je dostupna za pregled i čitanje na poveznici Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjiga je dostupna za preuzimanje na poveznici PREUZMI KNJIGU

Politički odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2017

Fenomen odnosa s javnošću u politici još je uvijek nedovoljno istražen. Uz nedostatak odgovarajuće literature i istraživanja, problem je i u tome točno odrediti što se sve danas podrazumijeva pod političkim odnosima s javnošću. Jedna se skupina autora ograničava samo na odnose s javnošću političkih stranaka, dok druga ide znatno šire i u tome segmentu sagledava komunikaciju u državnim tijelima kao i stranačku komunikaciju. Zbog činjenice kako je teško, ili nemoguće, danas u političkom procesu odvojiti stranačku od komunikacije državnih tijela, i koncept odnosa sa javnošću u ovoj knjizi znatno je širi, a proširen je i na druga srodna područja. Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima diplomantima, a sadržaj knjige bit će od koristi i praktičarima u političkim odnosima s javnošću te političarima i novinarima.

Mediji na hrvatskom jeziku u BiH kao afirmacija hrvatskih vrijednosti

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Miroslav Vasilj
Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji europskih vrijednosti? (zbornik radova)
Neum, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2017

Tehnike političkog populizma

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Identiteti - kulture - jezici (zbornik radova)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2016

Political Public Relations - Media and Information Management

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivana Grbavac
Communication management review 1 (2016) (Edward Bernays)
Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2016

Online odnosi s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Miloš Šolaja, Damir Vasilj
Aplication of New Technologies in Management - ANTiM [Knjiga II.] (zbornik radova)
Beograd, Srbija
Godina izdanja: 2016

Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2016.)

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2016

Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige dr. sc. Zorana Tomića “Odnosi s javnošću: Teorija i praksa”. Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom, dopunjenom i izmijenjenom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja u ovom izdanju pojavljuju se i određene nove cjeline. Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnosa s javnošću. Zahvaljujući svojoj cjelovitosti knjiga je uvrštena kao obvezna literatura na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na više sveučilišta i visokih škola, poput: Zagreba, Sarajeva, Beograda, Skoplja, Podgorice, Mostara, Dubrovnika, Tuzle, Banja Luke, Splita, Osijeka, Zenice i dr.

Knjiga je dostupna za pregled i čitanje na poveznici Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2016.)

Global and public mental health promotion for emphatic civilisation: The role of political psychocultures

Znanstveni radovi
Miro Jakovljević, Zoran Tomić
Psychiatria Danubina [no. 4.] (vol. 28.)
Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2016

Podijeljeni medijski sustavi (Analiza mainstream medija u Bosni i Hercegovini)

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac
Identiteti - kulture - jezici (zbornik radova)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2015
1 2 3 10