1 2 3 10

Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjige
Ivan Tomić, Zoran Tomić, Davor Pavić, Tomislav Madžar, Damir Primorac
Godina izdanja: 2019


Knjiga je dostupna za pregled i čitanje na poveznici Strateško upravljanje sportskom komunikacijom

Knjiga je dostupna za preuzimanje na poveznici PREUZMI KNJIGU

Politički odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2017

Fenomen odnosa s javnošću u politici još je uvijek nedovoljno istražen. Uz nedostatak odgovarajuće literature i istraživanja, problem je i u tome točno odrediti što se sve danas podrazumijeva pod političkim odnosima s javnošću. Jedna se skupina autora ograničava samo na odnose s javnošću političkih stranaka, dok druga ide znatno šire i u tome segmentu sagledava komunikaciju u državnim tijelima kao i stranačku komunikaciju. Zbog činjenice kako je teško, ili nemoguće, danas u političkom procesu odvojiti stranačku od komunikacije državnih tijela, i koncept odnosa sa javnošću u ovoj knjizi znatno je širi, a proširen je i na druga srodna područja. Knjiga je namijenjena prvenstveno studentima diplomantima, a sadržaj knjige bit će od koristi i praktičarima u političkim odnosima s javnošću te političarima i novinarima.

Mediji na hrvatskom jeziku u BiH kao afirmacija hrvatskih vrijednosti

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Miroslav Vasilj
Hrvati Bosne i Hercegovine - nositelji europskih vrijednosti? (zbornik radova)
Neum, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2017

Tehnike političkog populizma

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Identiteti - kulture - jezici (zbornik radova)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2016

Political Public Relations - Media and Information Management

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivana Grbavac
Communication management review 1 (2016) (Edward Bernays)
Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2016

Online odnosi s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Miloš Šolaja, Damir Vasilj
Aplication of New Technologies in Management - ANTiM [Knjiga II.] (zbornik radova)
Beograd, Srbija
Godina izdanja: 2016

Odnosi s javnošću: Teorija i praksa (2016.)

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2016

Prošlo je osam godina od prvog izdanja knjige dr. sc. Zorana Tomića “Odnosi s javnošću: Teorija i praksa”. Prvo izdanje knjige imalo je 35 poglavlja, dok ih je u drugom, dopunjenom i izmijenjenom izdanju 54 na 1.368 stranica. Pored osuvremenjivanja i aktualiziranja postojećih poglavlja u ovom izdanju pojavljuju se i određene nove cjeline. Znanstvenici s područja odnosa s javnošću slažu se da je riječ o prvom hrvatskom cjelovitom udžbeniku za odnosa s javnošću. Zahvaljujući svojoj cjelovitosti knjiga je uvrštena kao obvezna literatura na dodiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima na više sveučilišta i visokih škola, poput: Zagreba, Sarajeva, Beograda, Skoplja, Podgorice, Mostara, Dubrovnika, Tuzle, Banja Luke, Splita, Osijeka, Zenice i dr.

Global and public mental health promotion for emphatic civilisation: The role of political psychocultures

Znanstveni radovi
Miro Jakovljević, Zoran Tomić
Psychiatria Danubina [no. 4.] (vol. 28.)
Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2016

Podijeljeni medijski sustavi (Analiza mainstream medija u Bosni i Hercegovini)

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac
Identiteti - kulture - jezici (zbornik radova)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2015

Politički marketing: Načela i primjene

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2014

Autor daje teorijski okvir ali i praktične modele organiziranja, oblikovanja i provedbe moderne izborne kampanje. Treba istaknuti teme poput: planiranje i organizacija izborne kampanje, ciljevi, segmentiranje izbornog tijela, komuniciranje u kampanji, odnosi s medijima, upravljanje imidžom, upravljanje događajima, negativna kampanja, reklamna i promotivna sredstva i dr.

1 2 3 10