Zoran Tomić, Marko Sapunar
Motrišta (br. 12.)
Matica Hrvatska, Mostar Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1999