Zoran Tomić, Zdeslav Milas, Mario Kapulica
HUM (sv. 3.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2008