Zoran Tomić, Ivica Musić
Medijska kultura [br. 2.] (međunarodni znanstveni stručni časopis)
Nikšić/Novi Sad/Dubrovnik/Mostar
Godina izdanja: 2011