Zoran Tomić, Slavica Juka
Motrišta (br. 47.-48.)
Mostar
Godina izdanja: 2009