Zoran Tomić, Nevenko Herceg
HUM (br. 9.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2012