Zoran Tomić, Damir Jugo
Hrvatska i Europa - strahovi i nade (ur. Ivan Šiber)
Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2011

Vlada Republike Hrvatske, nakon zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji a tijekom pregovora, u dva je svoja različita saziva donijela Komunikacijske strategije za informiranje Hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo, čija je zadaća upoznati hrvatsku javnost s tijekom pregovora te prednostima skorog članstva u EU, a time osigurati i potporu članstvu hrvatskih građana na referendumu koji će se održati nakon završetka pregovora. Autori analiziraju prednosti i nedostatke strategije Vlade RH, kao i njene specifične cjeline s aspekta strateškog komuniciranja te je kompariraju je sa strategijama Slovenije, Bugarske, Slovačke, Latvije i Srbije. Komparacijom navedenih strategija kroz ciljeve, ciljne javnosti, tehnike i kanale komuniciranja, autori ukazuju na određene nedostatke i preporučuju moguće korake kako bi se Strategija učinila bolje provodljivom i učinkovitijom, a time ostvarila svoje proklamirane ciljeve.