Zoran Tomić, Josip Sapunar
HUM (sv. 1.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2006