Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost 1 (II.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998