Zoran Tomić, Siniša Kovačić
Kultura komuniciranja (vol. 28.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2014