Zoran Tomić
Komunikacijske znanosti (zbornik radova)
Hrvatski studiji, Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2007