Zoran Tomić, Ilija Musa, Robert Kolobara
Kultura komuniciranja
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2013