Zoran Tomić, Ante Markić, Davor Pavić
Kultura komuniciranja
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2011