Zoran Tomić, Davor Lasić, Teo Tomić
Mediji i medicina (zbornik radova)
Liječnička komora HNŽ | Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (simpozij)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2009