Zoran Tomić
Godina izdanja: 2002

Nijedan proces, nijedna pojava, nijedna djelatnost ne mogu se shvatiti bez poznavanja ishodišta, jer je sadašnjost kao zbilja samo rezultanta, sinteza onoga ispred i onoga kamo se ide. Povijest je zato zarana i označena kao “magistra vitae” (učiteljica života).Povijest su ljudi zato oduvijek cijenili, jer pametan čovjek uvijek se uči na pogreškama drugih, dok bedaci uče samo na svojoj vlastitoj koži. Naravno, povijest nije sve, jer svaka generacija mora učiniti slijedeći korak u pravcu opće strijele vremena. Ali da bi se moglo pravilno djelovati, u skladu s povijesnim zakonitostima i vektorima, nužno je shvatiti i prihvatiti vektor vremena, jer on služi kao orijentir za uspješno, etički ispravno i istinito djelovanje ljudi.