Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Pravna misao (god. XXXII.; br. 5.-6.)
Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2001