Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost (br. 3./II.) | Zaklada hrvatskog državnog zavjeta
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998