Zoran Tomić
Poslovne komunikacije
Mostar
Godina izdanja: 2005

Tomićev čisti doprinos znanosti jesu i njegova osobna poimanja kategorija političke komunikacije, izbornih kampanja i izbornog marketinga. Korištenjem široke literature na domaćim i stranim jezicima, Tomić nedvojbeno mlađim kolegama, koji će se znanstveno ili praktično baviti stranačkom predizbornom djelatnosti, nudi bogatu riznicu bibliografskih izvora i web stranica, na koje se mogu osloniti. Istaknuo bih da Tomić među prvim bh. autorima uvodi u svijetu najkorišteniju Bi/tri/kvadri konkavnu, tzv. «Conjoint» analizu. I praktičare i teoretičare predizbornog marketinga uči kako djelovati, odnosno istraživati, a posebno novinare KAKO VREDNOVATI predizborne kampanje i njihove rezultate. Tomićev doprinos jesu i njegova empirijska istraživanja kanala komuniciranja, gdje i teoretičarima i praktičarima ukazuje na propuste zbog kojih su uz znatno veća utrošena sredstva imali slabije rezultate nego bi ih imali da su istraživali komunikacijske preferencije svojih birača, odnosno građana.

 

Prof. dr. Besim Spahić