1 8 9 10

Profesionalne vrijednosti, društveni stavovi, usporedbe i ocjene studenata novinarstva o medijima

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Mostariensia (br. 8.)
Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1998

Opći izbori u BiH 1998.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost (br. 3./II.) | Zaklada hrvatskog državnog zavjeta
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Lokalni izbori u BiH 1997.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost 1 (II.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Izbori u Bosni i Hercegovini

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 1998

Područje društvenih istraživanja je oduvijek bilo prezasićeno ideolo­gijskim presumcijama, a posebno u zemljama gdje je stanovništvo izmi­ješano, jer takve zemlje predstavlja­ju krizna žarišta. Danas je to područje Bosne i Hercegovine, jer se na tome pod­ručju ukrštavaju civilizacije (limes aeternitatis), vjere i načini privređi­vanja. Unutarnjim proturječnostima zato ovdje pridolaze i vanjski utje­caji, zatim pokušaji stranačkih inže­njeringa, što sve obezvređuje istin­sku demokraciju i svodi je na puku manipulaciju. Rasprodanim prvim izdanjem knjige “Izbori u Bosni i Hercego­vini” Zoran To­mić i Nevenko Herceg maksimalno su uspjeli prevla­dati sva ta ograničenja što dolaze sa strane i iz interesa takve politike….  Rukopis knjige Zorana Tomića i Nevenka Hercega Izbori u Bosni i Hercegovini predstavlja cjelovitu pravno-politološku studiju izbora u Bosni i Hercegovini 1990. godine kao i napose vrlo podrobnu raš­člambu izbora 1996. i 1997. godine i svih političkih pro­cesa koji su im prethodili. Knjiga ima sva obi­lježja znanstvene monografije i predstav­lja vrlo vrijedan izvorni i znanstveni rad. Rukopis je podijeljen na devet poglavlja uz dodatak koji čine svi relevantni izborni i drugi propisi. Na kraju je popis korištene litera­ture. prof. dr. Smiljko Sokol, Pravni fakultet u Zagrebu.

Image što je to?

Stručni radovi
Zoran Tomić
Motrišta (br. 5.-6.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1998

Hrvatski tisak od 1850. do 1971.

Stručni radovi
Zoran Tomić
Državnost (posebno izdanje)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Hrvatski mediji u BiH 1990.-1997.

Stručni radovi
Zoran Tomić
Državnost (posebno izdanje)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Osnove političkog komuniciranja: Priručnik za izborne djelatnosti

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 1997

Tomićev čisti doprinos znanosti jesu i njegova osobna poimanja kategorija političke komunikacije, izbornih kampanja i izbornog marketinga. Korištenjem široke literature na domaćim i stranim jezicima, Tomić nedvojbeno mlađim kolegama, koji će se znanstveno ili praktično baviti stranačkom predizbornom djelatnosti, nudi bogatu riznicu bibliografskih izvora i web stranica, na koje se mogu osloniti. Istaknuo bih da Tomić među prvim bh. autorima uvodi u svijetu najkorišteniju Bi/tri/kvadri konkavnu, tzv. «Conjoint» analizu. I praktičare i teoretičare predizbornog marketinga uči kako djelovati, odnosno istraživati, a posebno novinare KAKO VREDNOVATI predizborne kampanje i njihove rezultate. Tomićev doprinos jesu i njegova empirijska istraživanja kanala komuniciranja, gdje i teoretičarima i praktičarima ukazuje na propuste zbog kojih su uz znatno veća utrošena sredstva imali slabije rezultate nego bi ih imali da su istraživali komunikacijske preferencije svojih birača, odnosno građana.

 

Prof. dr. Besim Spahić

Image Hrvata u Bosni i Hercegovini

Stručni radovi
Zoran Tomić, Iko Skoko
Trenutak hrvatske komunikacije (zbornik radova)
Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1997

Poticanje i organiziranje zločinačkog udruženja kao oblici suučesništva

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Mirko Tomić
Mostariensia (br. 5.)
Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1996
1 8 9 10