Politički marketing: Načela i primjene

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2014

Autor daje teorijski okvir ali i praktične modele organiziranja, oblikovanja i provedbe moderne izborne kampanje. Treba istaknuti teme poput: planiranje i organizacija izborne kampanje, ciljevi, segmentiranje izbornog tijela, komuniciranje u kampanji, odnosi s medijima, upravljanje imidžom, upravljanje događajima, negativna kampanja, reklamna i promotivna sredstva i dr.

Manipulacija medijima i manipulacija medija

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Siniša Kovačić
Kultura komuniciranja (vol. 28.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2014

Elementi komunikacijske strategije za pristup Bosne i Hercegovine Europskoj uniji

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac
II. međunarodna konferencija Bosna i Hercegovina i euroatlanske integracije [god. 2.; br. 2.] (zbornik radova)
Pravni fakultet Bihać/International Burch University, Bihać
Godina izdanja: 2014

Teorije i modeli odnosa s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Autor je vrlo važnom području odnosa s javnošću pristupio interdisciplinarno. Koristeći se suvremenom svjetskom literaturom uspio je „izolirati“ ključne teorije i smjestiti ih u okvir koji će nedvojbeno imati važno mjesto, kako u teoriji odnosa s javnošću tako i u praksi.

PR Blog: Odnosi s javnošću

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2013

Riječ je o prvom tiskanom i drugom online izdanju knjige. Weblogovi ili popularno zvani blogovi već više godina, i kod nas, jedan su od najvećih trendova na internetu. Istina, razdoblje od 2001. do 2003. godine u svijetu se često zove “zlatno doba bloga”, jer je baš tih godina blog doživio svoju najveću popularnost. Weblogovi (internetski blogovi) nametnuli su se na sceni internetskih sadržaja zato što je ta tehnologija jednostavna i jako učinkovita za plasiranje osobnih (ili onih organizacije) stajališta u javnosti. Blog je, dakle, posebna vrsta web stranice koju kreira i održava osoba određenih, snažnih interesa, a koja želi svijetu predstaviti svoje ideje ili znanje. Autor je tekstove, tj. kolumne ili PR blogove, podijelio u nekoliko područja. Dominiraju PR kolumne i njih je oko 60 posto. Tu su tekstovi s područja političke komunikacije i političkog marketinga, politike, novinarstva odnosno komunikologije i dr. Knjiga je namijenjena prvenstveno akademskoj zajednici, studentima, stručnjacima i praktičarima u odnosima s javnošću (PR svijet), medijima (novinarima), ali i široj čitalačkoj publici koju zanima područje odnosa s javnošću.

Odnosi s javnošću na sveučilištu

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Robert Kolobara
Kultura komuniciranja
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2013

Terorističke organizacije kao akteri političke komunikacije

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac
Media Anali [no. 11.] (vol. 6.)
Dubrovnik, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2012

Sveučilišni pravilnik o odijevanju

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Miljenko Musa
Media Anali (god. 5.; br. 9.)
Dubrovnik, Hrvatska
Godina izdanja: 2012

Osnove političkog komuniciranja

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2012

Riječ je o najobuhvatnijem udžbeniku iz suvremenog političkog komuniciranja na hrvatskom, bosanskom i srpskom jezičkom području. Autor je informativno i iscrpno izložio sve relevantne teorijske i praktične aspekte političke komunikacije u suvremenim demokratskim političkim i društvenim sustavima.

Javnost i okoliš: Tri stupa Aarhuške konvencije

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
HUM (br. 9.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2012