Hrvatska i Europa: Strahovi i nade

Poglavlja u knjizi
Ivan Šiber (ur.)
Godina izdanja: 2012

Upravljanje osobnim identitetom kao preduvjet samopromocije

Stručni radovi
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2011

Odnosi s javnošću u državnoj upravi

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ante Markić, Davor Pavić
Kultura komuniciranja
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2011

Krizno komuniciranje u sportskim odnosima s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Davor Pavić, Ante Markić
Medijski dijalozi | ELIT - Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije [vol. IV.] (br. 10.)
Podgorica, Crna Gora
Godina izdanja: 2011

Komunikacijska strategija Hrvatske za ulazak u Europsku uniju

Poglavlja u knjizi
Zoran Tomić, Damir Jugo
Hrvatska i Europa - strahovi i nade (ur. Ivan Šiber)
Fakultet političkih znanosti, Zagreb, Hrvatska
Godina izdanja: 2011

Vlada Republike Hrvatske, nakon zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji a tijekom pregovora, u dva je svoja različita saziva donijela Komunikacijske strategije za informiranje Hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo, čija je zadaća upoznati hrvatsku javnost s tijekom pregovora te prednostima skorog članstva u EU, a time osigurati i potporu članstvu hrvatskih građana na referendumu koji će se održati nakon završetka pregovora. Autori analiziraju prednosti i nedostatke strategije Vlade RH, kao i njene specifične cjeline s aspekta strateškog komuniciranja te je kompariraju je sa strategijama Slovenije, Bugarske, Slovačke, Latvije i Srbije. Komparacijom navedenih strategija kroz ciljeve, ciljne javnosti, tehnike i kanale komuniciranja, autori ukazuju na određene nedostatke i preporučuju moguće korake kako bi se Strategija učinila bolje provodljivom i učinkovitijom, a time ostvarila svoje proklamirane ciljeve.

Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivica Musić
Medijska kultura [br. 2.] (međunarodni znanstveni stručni časopis)
Nikšić/Novi Sad/Dubrovnik/Mostar
Godina izdanja: 2011

Unapređenje sudjelovanja javnosti u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Jerko Pavličević, Danijela Petrović
Kvaliteta, konkurentnost i održivost / Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
Sv. Martin na Muri, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010

Primjena strateških odnosa s javnošću u turizmu: Primjer županijskih turističkih zajednica u Hrvatskoj

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Damir Jugo, Dijana Katica
Mediji i turizam
Sveučilište u Zadru, Zadar, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010

Politički odnosi s javnošću: Strategija upravljanja informacijama

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Medijski dijalozi | ELIT - Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije [vol. III.] (br. 6.)
Podgorica, Crna Gora
Godina izdanja: 2010

New image of psychiatry, mass media impact and public relations

Znanstveni radovi
Miro Jakovljević, Zoran Tomić, Iko Skoko
Psychiatria Danubina [vol. 22.] (no. 2.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010