Povreda ugleda i časti, kleveta i pravo na privatnost: Međunarodno pravni aspekt

Stručni radovi
Zoran Tomić
Pravna misao
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Politička komunikacija: Simboli, mitovi, ritual i ideologija

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Mostariensia (br. 16.)
Sveučilište u Mostaru, Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Opći izbori u BiH 2002. godine

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Međunarodne studije (br. 4.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2002

Opća povijest novinarstva

Knjige
Zoran Tomić
Godina izdanja: 2002

Nijedan proces, nijedna pojava, nijedna djelatnost ne mogu se shvatiti bez poznavanja ishodišta, jer je sadašnjost kao zbilja samo rezultanta, sinteza onoga ispred i onoga kamo se ide. Povijest je zato zarana i označena kao “magistra vitae” (učiteljica života).Povijest su ljudi zato oduvijek cijenili, jer pametan čovjek uvijek se uči na pogreškama drugih, dok bedaci uče samo na svojoj vlastitoj koži. Naravno, povijest nije sve, jer svaka generacija mora učiniti slijedeći korak u pravcu opće strijele vremena. Ali da bi se moglo pravilno djelovati, u skladu s povijesnim zakonitostima i vektorima, nužno je shvatiti i prihvatiti vektor vremena, jer on služi kao orijentir za uspješno, etički ispravno i istinito djelovanje ljudi.

Neverbalna komunikacija u političkom marketingu

Stručni radovi
Zoran Tomić
Motrišta (br. 24.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Izbori i ustavne promjene u BiH

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Pravni savjetnik (br. 6.; god. II.)
CPCD, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Analiza rezultata i izbornog procesa u BiH: Opći izbori 2002. godine

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Pravni savjetnik (br. 11.; god. II.)
CPCD, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Opći izbori i kampanja u BiH: 2000.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Pravna misao (god. XXXII.; br. 5.-6.)
Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2001

OESS u BiH između uspjeha i neuspjeha

Stručni radovi
Zoran Tomić, Veso Vegar, Nevenko Herceg
Motrišta (br. 19.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2001

Marketinško redizajniranje strategije razvitka županije i regije (Zbornik radova)

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivan Bošnjak, Nino Ćorić
CROMAR
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2001