Zoran Tomić, Ilija Musa, Marijan Primorac
Identiteti - kulture - jezici (zbornik radova)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2015