Zoran Tomić, Ivica Granić
Politička elita u Bosni i Hercegovini i Evropska unija (ur. N. Ćurak)
FPN, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2009