Marko Sapunar, Zoran Tomić
Godina izdanja: 2002

Knjiga autora obrađuje moralno-pravni aspekt suvremenog novinarstva. Time ova knjiga odgovara na izuzetno aktualno pitanje kako kultivirati i moralno-pravno standardizirati naše novinarstvo koje bi počivalo na novostima, istini i argumentaciji bez vrijeđanja, klevetanja i povrede osobnosti ljudi. Knjiga je pisana sa znanstvenim metodološkim instrumentarijem, jer joj je zadatak komparativnom analizom pokazati koje su to suvremene standardizacije i kako su one ostvarivane u razvijenim zemljama. U tom smislu ova će knjiga poslužiti kao sveučilišni kompendij studentima novinarstva, a i šire: svim novinarima, kako bi oni sami mogli taj standard implementirati u naše novinarstvo.