Zoran Tomić, Marko Sapunar, Iko Skoko
Centar za studije novinarstva Sveučilišta u Mostaru
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2002

Knjiga Hrvatska periodika u Bosni i Hercegovini od XVI. do XX. stoljeća nastala je kao potreba izučavanja povijesti novinarstva u Bosni i Hercegovini na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Građu za knjigu autori su crpjeli iz postojeće literature koja se bavi ovom problematikom u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Pored literature autori se koriste bogatom građom koja je otkrivena intenzivnim i dugotrajnim istraživačkim radom. Najveći broj relevantnih dokumenata i periodike autori crpe iz Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, zatim iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, iz arhiva i knjižnica samostanâ na Humcu, Kreševu, Fojnici, Kraljevoj Sutjesci, Visokom, Mostaru, Širokom Brijegu i dr.