Zoran Tomić, Damir Jugo, Dijana Katica
Mediji i turizam
Sveučilište u Zadru, Zadar, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010