Zoran Tomić, Besim Spahić, Ivica Granić
Synopsis
Zagreb - Sarajevo
Godina izdanja: 2008

Pred nama je sigurno najsveobuhvatnija knjiga, koja proučava gotovo sve segmente predizbornih, izbornih i post izbornih aktivnosti političkih stranaka u tzv. izbornom marketingu. Naslovljena kao „strategije izbornih kampanja„ knjiga trojice već renomiranih autora sa ovoga područja na preko tristopedeset stranica i kroz 34 poglavlja (od kojih je svako i cjelina za sebe), uz obimnu literaturu, sastavljenu od djela gotovo svih relevantnih inozemnih i autora s područja jugoistočne Europe (oko 500 bibliografskih jedinica) gotovo cjelovito objašnjava multikompleksnost zamisli i kreacije originalne strategije stranačkih izbornih kampanja, te njihovu operacionalizaciju do najsitnijih detalja i svakako, njihovog operativno-taktičkog vodjenje u vrijeme pred izbore, u vrijeme izbora, te u postizbornom/međuizbornom razdoblju.

Ova knjiga će sigurno koristiti svima onima koji se teorijski bave pitanjima političkog i stranačkog marketinga te izbornim kampanjama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ako i za jednu oblast važi ona latinska „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem“ onda je to politika, čiji su temeljni profilatori političke stranke i pokreti, od kojih se danas više nego ikad očekuje vrhunska izobrazba vodećih kadrova i stroga profesionalnost, mjerena i sankcioanirana demokratski izobraženim i profiliranim internim i eksternim javnostima.