Zoran Tomić, Miljenko Musa
Media Anali (god. 5.; br. 9.)
Dubrovnik, Hrvatska
Godina izdanja: 2012