Lokalni izbori u BiH: Travanj 2000.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Pravna misao (god. XXXII.; br. 3.-4.)
Federalno Ministarstvo pravde BiH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2001

Politički, parlamentarni, stranački i izborni sustav Velike Britanije

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Motrišta (br. 15.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2000

Opći izbori u BiH 2000.

Stručni radovi
Zoran Tomić
Gaudeamus (br. 3.-4.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2000

Kampanjom do pobjede

Stručni radovi
Zoran Tomić
Gaudeamus (br. 3.-4.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2000

Hrvatski tjednici od 1882. do 1941. godine

Stručni radovi
Zoran Tomić, Iko Skoko
Hercegovina (br. 4-5/12-13)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1999

Demanti i ispravak: Da ili ne i kada?

Stručni radovi
Zoran Tomić, Marko Sapunar
Motrišta (br. 12.)
Matica Hrvatska, Mostar Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1999

BiH od Cutillerova plana do Daytonskog sporazuma

Stručni radovi
Zoran Tomić
Gaudeamus (br. 1.-2.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1999

Opći izbori u BiH 1998.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost (br. 3./II.) | Zaklada hrvatskog državnog zavjeta
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Lokalni izbori u BiH 1997.

Stručni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
Državnost 1 (II.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 1998

Image što je to?

Stručni radovi
Zoran Tomić
Motrišta (br. 5.-6.)
Mostar, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 1998