Sveučilišni pravilnik o odijevanju

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Miljenko Musa
Media Anali (god. 5.; br. 9.)
Dubrovnik, Hrvatska
Godina izdanja: 2012

Javnost i okoliš: Tri stupa Aarhuške konvencije

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Nevenko Herceg
HUM (br. 9.)
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2012

Odnosi s javnošću u državnoj upravi

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ante Markić, Davor Pavić
Kultura komuniciranja
Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2011

Krizno komuniciranje u sportskim odnosima s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Davor Pavić, Ante Markić
Medijski dijalozi | ELIT - Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije [vol. IV.] (br. 10.)
Podgorica, Crna Gora
Godina izdanja: 2011

Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivica Musić
Medijska kultura [br. 2.] (međunarodni znanstveni stručni časopis)
Nikšić/Novi Sad/Dubrovnik/Mostar
Godina izdanja: 2011

Unapređenje sudjelovanja javnosti u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Jerko Pavličević, Danijela Petrović
Kvaliteta, konkurentnost i održivost / Hrvatsko društvo menadžera kvalitete
Sv. Martin na Muri, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010

Primjena strateških odnosa s javnošću u turizmu: Primjer županijskih turističkih zajednica u Hrvatskoj

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Damir Jugo, Dijana Katica
Mediji i turizam
Sveučilište u Zadru, Zadar, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010

Politički odnosi s javnošću: Strategija upravljanja informacijama

Znanstveni radovi
Zoran Tomić
Medijski dijalozi | ELIT - Ekonomska labaratorija za istraživanje tranzicije [vol. III.] (br. 6.)
Podgorica, Crna Gora
Godina izdanja: 2010

New image of psychiatry, mass media impact and public relations

Znanstveni radovi
Miro Jakovljević, Zoran Tomić, Iko Skoko
Psychiatria Danubina [vol. 22.] (no. 2.)
Zagreb, Republika Hrvatska
Godina izdanja: 2010

Politički stavovi i programi ključnih bosanskohercegovačkih stranaka u pogledu europskih integracija

Znanstveni radovi
Zoran Tomić, Ivica Granić
Politička elita u Bosni i Hercegovini i Evropska unija (ur. N. Ćurak)
FPN, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Godina izdanja: 2009