UPRAVLJANJE KRIZOM – COVID – 19 – KAKO IZGRADITI KRIZNI KOMUNIKACIJSKI PLAN
I. Uvod Svijet je pogodila svjetska pandemija korone virusa COVID -19. Brojni centri, istraživačke organizacije i sveučilišta razvijaju svoje instrumente kako bi ocijenili koliko uspješno su pojedine zemlje reagirale na ...
Nastavi čitati
Upravljanje krizom COVID-19
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je korona virus (COVID-19) globalnom pandemijom i svijet je ušao u najveću krizu nakon Drugog svjetskog rata. Istina, problem virusa COVID-19, svjetskoj javnosti bio je poznat ...
Nastavi čitati